НРД 2018 С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 2019 Г.

НРД 2018  С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 2019 Г.

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 27.12.2018 г__тук__

НРД 2018с Договори за изменение и допълнение от2019тук

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 07.02.2019 гтук

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 17.06.2019 гтук

Приложенията към НРД 2018 можете да видитетук
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)