НРД 2018 С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 2019 Г.

НРД 2018  С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 2019 Г.

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 27.12.2018 г__тук__

НРД 2018с Договори за изменение и допълнение от2019тук

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 07.02.2019 гтук

Договор за изменение и допълнение на НРД 2018 между НЗОК и БЛС от 17.06.2019 гтук

Приложенията към НРД 2018 можете да видитетук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)