НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

ПРОТОКОЛ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 27.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 27.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 27.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ 27.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 27.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 27.11.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ РЕВМАТОЛОГИЯ 26.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ РЕВМАТОЛОГИЯ 26.11.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ НЕФРОЛОГИЯ 26.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ НЕФРОЛОГИЯ 26.11.2019

още

ПРОТОКОЛ ИМУНОЛОГИЯ 25.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ИМУНОЛОГИЯ 25.11.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ТОКСИКОЛОГИЯ 25.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ТОКСИКОЛОГИЯ 25.11.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ПЕДИАТРИЯ 25.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ПЕДИАТРИЯ 25.11.2019 Г.

още

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ...

ПРАВИЛАЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ТУК...

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)