НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022/ ЦЕНИ НА БМП

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022/ ЦЕНИ НА БМП ТУК...

още

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022/ ДОГОВОР РД-НС-01-4-3/28.04.2020

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОГОВОРА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ АНЕКСА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК...

още

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022/ ДОГОВОР РД-НС-01-4-2/06.04.2020

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОГОВОРА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

още

ПРОТОКОЛ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТ ПРОПУСК КЪМ НРД 2020-2022

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОКОЛА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК...

още

АНЕКС КЪМ НРД 2020-2022

С АНЕКСА КЪМ НРД 2020 - 2022 МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕТУК

още

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЗОК И БЛС

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОКОЛА И ОБСЪДЕНИТЕ ТЕМИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, БЛС И ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК...

още

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА СЪВМЕСТНА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ...

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОКОЛА И ОБСЪДЕНИТЕ ТЕМИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЗОК, БЛС И СПЕЦИАЛНОСТ - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК...

още

УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ...

УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2О20-2022 Г., В ЧАСТТА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ТУК...

още

НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022 И ПРИЛОЖЕНИЯ

НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022 ТУК Приложение№1 към НРД за МД 2020-2022 ТУК Приложение№2към НРД за МД 2020-2022 ТУК Приложение№3към НРД за МД 2020-2022 ТУК Приложение№4към НРД за МД 2020-2022 ТУК Приложение№5към НРД за МД 2020-2022 ТУК Прилож...

още

НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022

НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022 ТУК...

още

ЦЕНИ СИМП, ПИМП И МДД ПО НРД 2020

ТАБЛИЦАТА С ЦЕНИТЕ ЗА СИМП, ПИМП И МДД ПО НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2020 МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК...

още

ЦЕНИ БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО НРД 2020

ЦЕНИ - БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО НРД 2020ТУК...

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)