ОБИДНО И НЕПРИЕМЛИВО Е ПРОВАЛЯНЕТО НА КЛЮЧОВИ ПРЕГОВОРИ ОТ СТРАНА НА НС НА НЗОК

ОБИДНО И НЕПРИЕМЛИВО Е ПРОВАЛЯНЕТО НА КЛЮЧОВИ ПРЕГОВОРИ ОТ СТРАНА НА НС НА НЗОК

Ръководството на БЛС не беше прието от НС на НЗОК. Поканата за среща беше отправена към Съсловната организация за 14.30 ч. този следобед, но след като представителите на БЛС чакаха отвън 20 минути и не бяха приети, те напуснаха сградата на здравната каса.

Обидно и неприемливо е провалянето на ключови преговори от страна на НС на НЗОК.

Вероятно членовете на НС на НЗОК (д-р Александър Златанов – Председател-МЗ, Людмила Петкова – МФ, Мария Беломорова – МЗ, Румен Спецов – Изп. директор на НАП, д-р Иван Кокалов – КНСБ, Теодор Василев - КТ "Подкрепа", проф. д-р Красимир Гигов – БЧК, Мария Петрова – ССИ, адв. Христина Николова-СРБЗ) се изживяват като властелини на парите на здравноосигурените граждани.

Припомняме, че съгласно чл. 5 от ЗЗО - Задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на: публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи. БЛС представлява гарант за осъществяване на прогласения в чл. 5, т.11 от ЗЗО принцип на публичност.

Утре (03.11.2021г.) от 11 часа в БТА (бул. Цариградско шосе 49) Български лекарски съюз и Български фармацевтичен съюз ще дадат съвместна пресконференция.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)