ОБОБЩЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ОБОБЩЕНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН НА 70 - ИЯ ИЗВЪНРЕДЕНСЪБОР НА БЛС МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК:

ЗАБЕЛЕЖКА: НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БЛС , ПРОВЕДЕНО НА24 АПРИЛ 2019 Г., СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ

ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТОЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАЗШИРЕН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)