ОПРЕДЕЛИХА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МАСОВА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

ОПРЕДЕЛИХА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МАСОВА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ  COVID-19

С допълнение към заповедта на министъра на здравеопазването за началото на имунизационна кампания срещу COVID-19 са определени 316 лечебни заведения във всички области страната, в които да бъдат открити временни имунизационни пунктове за масовата имунизация.

Министърът разпорежда още всички общопрактикуващи лекари да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица от техните пациентски листи.

Заповедта трябва да се съобщи на регионалните здравни инспекции, които да уведомят лечебните заведения на територията на съответната област.

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България

ПУНКТОВЕТЕ ЗА МАСОВА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)