OЩЕ 2 БОЛНИЦИ ПОДАДОХА СВОИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЦИ

OЩЕ 2 БОЛНИЦИ ПОДАДОХА СВОИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЦИ

Кампанията на БЛС за координиране набирането на доброволци, студенти по медицина, които да подпомогнат дейността на изпадналите в нужда лечебни заведения в страната продължава. 16 вече са болниците попълнили генерирания формуляр и заявили своята необходимост от доброволци.

Обявите на лечебните заведения са активни в jobs.bgи по тях може да бъде кандидатствано. До този момент по различните обяви са документи са подали общо 118 доброволци.

А дветеболници, които подадоха своите заявления през последните 24 часа и чиито обяви вече са публикувани, са както следва:

  • "МБАЛ-СРЕДЕЦ"ЕООД; гр. Средец,а обявата може да видитеТУК
  • МБАЛ "Свети Панталеймон - София", а обявата може да видите ТУК

Всички актуални обяви, публикувани в jobs.bg, по които доброволците, студенти по медицина, имат възможност да кандидатсват, могат да бъдат да намерени и на сайта на БЛС. A бърз достъп до всички тях е осигурен чрез банера “Обяви - доброволци COVID -19”.

Припомняме, че кандидатурите по отделните обяви ще се получават директно на предоставения от болницата електронен адрес. Всяко лечебно заведение от своя страна само ще осъществява подбора и връзката с одобрените на кандидати.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)