OЩЕ 4 БОЛНИЦИ ПОДАДОХА СВОИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЦИ

OЩЕ 4 БОЛНИЦИ ПОДАДОХА СВОИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЦИ

Седмица след началотоКампанията на БЛС за координиране набирането на доброволци, студенти по медицина, които да подпомогнат дейността на изпадналите в нужда лечебни заведения в страната, 13 болници попълнихагенерирания формуляр и заявиха своята необходимост от доброволци.

__Обявите на лечебните заведения вече са активни в jobs.bg и по тях може да бъде кандидатствано. До този момент по различните обяви са кандидатствали общо 80доброволци.__

А четирите болници, които подадоха своите заявления през последните 24 часаи чиито обяви вече са публикувани, са както следва:

  • МБАЛ"Св.Иван Рилски"- Разград"АД; гр. Разград,а обявата може да намерите ТУК
  • МБАЛ "Рахила Ангелова" АД; гр. Перник,а обявата може да намерите ТУК
  • СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД; гр. София, а обявата може да намерите ТУК
  • МБАЛ - Пазарджик АД; гр. Пазарджик, а обявата може да намерите ТУК

__Всички актуални обяви, публикувани в jobs.bg, по които доброволците, студенти по медицина, имат възможност да кандидатсват, могат да бъдат да намерени и на сайта на БЛС. A бърз достъп до всички тях е осигурен чрез банера “Обяви - доброволци COVID -19”.__

Припомняме, че кандидатурите по отделните обяви ще се получават директно на предоставения от болницата електронен адрес. Всяко лечебно заведение от своя страна само ще осъществява подбора и връзката с одобрените кандидати.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)