ОТМЕНЯТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ПРЕДИ ВАКСИНАЦИЯ

ОТМЕНЯТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ПРЕДИ ВАКСИНАЦИЯ

От днес нататък няма да се изисква информирано съгласие за поставяне на ваксина срещу COVID-19. Това обяви здравният министър Стойчо Кацаров.

Решението идва след като темата е била обсъдена преди дни с директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията Андреа Амон.

Заповедта и мотивите за отпадането може да видите в прикачените файлове.

Мотиви към Заповед № РД-01-950/19.11.2021г.
Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед РД-01-950/19.11.2021г.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)