ПИСМО ОТ Д-Р КУНЧЕВ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА БУСТЕРНА ДОЗА (РЕВАКСИНАЦИЯ) НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19

ПИСМО ОТ Д-Р КУНЧЕВ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА БУСТЕРНА ДОЗА (РЕВАКСИНАЦИЯ) НА ВАКСИНА СРЕЩУ  COVID-19

Разработването и прилагането на ваксини срещу COVID-19 даде възможност на държавите и техните граждани да се защитят от тежко протичане, хоспитализация и смърт от новия коронавирус.

Проведените проучвания в света, сочат че ефективността на пандемичните ваксини достига до над 70% спрямо посочените показатели - https://view-hub.org/sites/default/files/2021-08/COVID19%20Vaccine%20Effectiveness%20Transmission%20%20Impact%20Studies%20-%20Summary%20Tables_20210826_1.pdf.

Въпреки това обаче, при част от хората (възрастни, имунокомпрометирани и др.) постигнатият имунитет е по-нисък, което поставя в риск лица от определени социални и възрастови групи.

В тази връзка и предвид становище на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката Ви информирам, че прилагане на бустерна доза (реваксинация) се допуска за следните рискови групи от населението:

1. имунокомпрометирани лица:

лица с първични и вторични (напр. ХИВ инфекция/СПИН) имунни дефицити;

лица с онкологични заболявания;

трансплантирани пациенти на имуносупресивна терапия;

лица на хемодиализа;

пациенти на цитостатична или кортикостероидна терапия.

2. Лица в домове за възрастни хора и социални институции за настаняване от резидентен тип.

3. Медицински персонал с висок риск от заразяване.

4. Лица над 65 години.

Задължителните условия за прилагане на бустерна доза ваксина срещу COVID-19 са следните:

1. Лицето трябва да е със завършен ваксинационен курс, т.е. две дози при двудозовите схеми и една доза при еднодозовите схеми, съгласно дозировката, определена в Кратката характеристика на продуктите.

2. Да са изминали поне 180 дни от датата на поставяне на последната доза ваксина срещу COVID-19.

3. Прилагането на бустерна доза се извършва след проведен преглед и преценка на лекаря, прилагащ ваксината и заявено желание от страна на ваксинирания за поставяне на бустерна доза.

4. Лицата, на които се поставя бустерна доза трябва да са навършили 18 годишна възраст.

5. Като бустерна доза се прилага една доза иРНК ваксина.

На база гореизложеното Ви информирам, че в регистъра за ваксинации в НЗИС е създадена функционалност за вписване на приложени бустерни дози при спазване на посочените условия. Предстои изготвянето в кратки срокове на сертификат за поставена бустерна доза.

Напомняме, че предвид постигнатия нисък ваксинален обхват в страната, основен приоритет за ваксиниране трябва да са всички лица, които са заявили желание и не са получили своите първични ваксинации.

В заключение Ви информирам, че е одобрен нов срок на годност на ваксината Comirnaty при условия на съхранение при свръхниска температура, като същият е удължен от6 месеца на 9 месеца.

Новият срок на годност се прилага за новопроизведени ваксини и за ваксини с отпечатан срок на годност върху етикета от юни 2021 г. до март 2022 г., ако са били спазени условията за съхранение при -90оС до -60оС.

В тази връзка, моля създайте организация по информиране на всички временни имунизационни пунктове и общопрактикуващи лекари за настъпилата промяна, която следва да се прилага по следния начин, за ваксини съхранявани при посочения по-горе и в КХП температурен режим.

Отпечатан срок на годност Актуализиран срок на годност

Август 2021 ноември 2021 г.

Септември 2021 г. декември 2021 г.

Октомври 2021 г. януари 2022 г.

Ноември 2021 г. февруари 2022 г.

Декември 2021 г. март 2021 г.

Писмото можете да прочетете и тук
Писмо до медицинските специалистиCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)