ПЛЕВЕНСКАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ С ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИИТЕ НА РК НА БЛС - СОФИЯ И РК НА БЛС - ВАРНА

ПЛЕВЕНСКАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ С ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИИТЕ НА РК НА БЛС - СОФИЯ И РК НА БЛС - ВАРНА

Плевенската лекарска колегия застава и зад колегите си от София и Варна и техните позиции. РК на БЛС - Плевен подкрепя столичните лекари в искането на оставката на проф. Петко Салчев - управител на НЗОК. И още: Плевенската лекарска колегия подкрепи и колегите си от Варна и тяхната позиция и поиска да бъдат изплатени средствата по Методиката за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на МД, на ДП и на МДД , за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, както и да бъде сформирана Експертна група към БЛС, която да прегледа критериите, заложени в алгоритмите на клиничните пътеки.

ПОЗИЦИЯ РК НА БЛС - ПЛЕВЕНSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)