ПРЕПОРЪКИ ОТ МЗ, СВЪРЗАНИ С ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19

ПРЕПОРЪКИ ОТ МЗ, СВЪРЗАНИ С ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19

Препоръки от Министерство на здравеопазването и Експертният съвет по надзор на имунопрофилактиката, свързани с ваксинацията срещу COVID-19.

✓ При лица, заболели от COVID-19 след прилагане на първа доза от ваксините с двудозов режим на имунизация, втората доза ваксина се поставя не по-рано от 90 дни след лабораторно потвърждаване на диагнозата.

✓ Преболедували от COVID-19 могат да се ваксинират с пълна имунизационна схема не по-рано от 90 дни след лабораторно потвърждаване на диагнозата.

✓ Бустерна доза ваксина след завършен ваксинационенкурс се прилага не по-рано от 90 дни от датата на поставяне на втората доза (при двудозовите ваксини) и първа доза (при еднодозовите ваксини).

✓ иРНК ваксина (на производителя Pfizer/BioNTech или на производителя Moderna) може да се поставя като бустерна доза след завършен ваксинационен курс с иРНКили векторна ваксина не по-рано от 90 дни след завършения ваксинационен курс.

✓ Във връзка с установения повишен риск от миокардити и перикардити при юноши и млади мъже след прилагане на иРНК ваксини, проявен макар  в много редки случаи, преимуществено при прилагане на Spikevax, при мъже до 30 години да се предпочита бустер Comirnaty.

✓ При хомоложна, както и при хетероложнаваксинационна схема, бустерната доза от ваксината Spikevaxе 0,25 ml, съдържаща 50 микрограма иРНК, което е  половината от първичната доза (одобрено в КХП на ваксината).

В допълнение, считано от 08.01.2022 г. и съгласно Кратката характеристика на продукта COVID-19 Vaccine Janssen в Националната здравно-информационна система (НЗИС) ще е възможно да се регистрира и поставянето на втора доза COVID-19 Vaccine Janssen60 дни след поставена първа доза от същата ваксина, както и поставянето на бустерна доза COVID-19 Vaccine Janssen90 дни след завършен курс с иРНК ваксина (Comirnaty или Spikevax).

Напомняме, че съгласно одобрената от Европейската агенция по лекарствата продуктова информация на ваксините срещу COVID-19, разрешени за употреба в ЕС, бустерна доза ваксина се прилагасамо при лица на и над 18 г.

Поставянето на допълнителна доза ваксина, по лекарска преценка и препоръка, при имунокомпрометиранилица е възможно не по-рано от 28 дни след завършена ваксинационна схема за следните ваксини и възрастови групи:

- ваксина Comirnaty – за лица от 5 години нагоре;

- ваксина Spikevax – за лица от 12 години нагоре.

Предвид гореизложеното, моля да предприемете необходимите действия за своевременно информиране и разясняване на медицинските специалисти от временните имунизационни пунктове и на общопрактикуващите лекари в страната за одобрените от МЗ препоръки на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката и създадени функционалности в НЗИС.

В рамките на своите правомощия, съгласно нормативната уредба, свързана с имунизациите в Република България, всяка РЗИ следва да създаде необходимата организация за осъществяване на системен надзор на имунопрофилактиката на територията на областта, в т.ч. и извършване на контрол върху прилагането и съхранението на ваксините срещу COVID-19 и при необходимост оказване организационно-методична помощ на медицинските специалисти.

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)