СБАЛПФЗ БУРГАС ТЪРСИ СПЕЦИАЛИСТИ

СБАЛПФЗ БУРГАС ТЪРСИ СПЕЦИАЛИСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ- Бургас ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

СБАЛПФЗ Бургас ЕООД търси да включи в числения си състав :

  1. Магистър лекари – 3 броя
  2. Специалисти по здравни грижи – 3 броя
  3. Санитари – 3 броя

Лечебното заведение е акредитирано като база за практическо обучение на магистър лекари, студенти по специалността „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска сестра“.

СБАЛПФЗ Бургас ЕООД е база за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Пневмология и фтизиатрия“

Бургас  8000                                                                        Управител: факс 056/ 820126 

ул.”Ген.Гурко” № 64                                                          Управител: тел. 056/ 896211

E-mail: pulm_hosp_bs@abv.bg                                       Гл.счетоводител: тел.056/ 896250

www.pulmhospital-bs.org
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)