Съборът на БЛС ще се проведе на 16,17 и 18 октомври 2009 г

Съборът  на БЛС ще се проведе на 16,17 и 18 октомври 2009 г

Днес, 09 септември 2009 г., се състоя Управителен съвет на БЛС. Беше взето решение за провеждане на извънреден отчетно-изборен събор на БЛС. Той ще се състои на 16,17 и 18 октомври 2009 г. в комплекс „СОЛ Несебър палас” – Равда при следния дневен ред:

47 ОТЧЕТНО – ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДНЕВЕН РЕД

16.10.2009
13.00-15.00 - Регистрация на делегатите
15.00 - Откриване на Събора на БЛС
15.00-16.00 - Приветствия от гостите на Събора
Проверка на кворума
16.00-17.00 -Представяне на отчети за дейността на БЛС:
- За периода 2005 – 2009 г. – д-р А.Кехайов;
- За периода 09.01.2009 – 16.10.2009 – д-р Б.Нанев, д-р Цв.Райчинов;
- Отчет за дейността на Комисията по етика към УС на БЛС за периода 2005 – 2009 – д-р Цв.Данев;
- Отчет за дейността и финансовото състояние на „Български лекар” ЕООД – д-р Б.Нанев, д-р Ст.Константинов;
17.00-19.00 – Доклад за преговорите по НРД – 2010 – д-р Райчинов
19.30 – Wellcome drink
20.00 - Вечеря

17.10.2009
09.00-10.00 – Обсъждане на Законопроект за промяна в закона за здравното осигуряване
11.00-13.30 - Промени в Устава на БЛС
13.30-15.00 - Обяд
15.00-18.00 - Избор на Председател на УС на БЛС
19.00 - Вечеря
21.00 - Честване на Деня на Българския лекар (19 октомври) и церемония по връчването на годишната награда „Лекар на годината”

18.10.2009
09.00 - Разни
13.00 - Закриване на Събора на БЛС

Quo Vadis брой 3 от 15.04.2019 годинаSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)