СПИРАТ ПЛАНОВИТЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМ В СОФИЯ

СПИРАТ ПЛАНОВИТЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМ В СОФИЯ

Преустановяват плановия прием и плановите операции в София. Това става със заповед на Столичната РЗИ, която влиза в сила от 12 януари. От здравната инспекция уточняват, че това се налага заради значително покачване на заболеваемостта от COVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели.

Преустановяват плановия прием и плановите операции в София. Това става със заповед на Столичната РЗИ, която влиза в сила от 12 януари. От здравната инспекция уточняват, че това се налага заради значително покачване на заболеваемостта от COVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели.

Изключение са дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Със същата заповед се забраняват и свижданията в лечебните заведения на територията столицата.

От СРЗИ уточняват, че временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София.

Можете да се запознаете със Заповедта в линка по-долу.

Целия материал може да видите тук
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)