СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ ПО МЕТОДИКАТА ЗА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА КОВИД ПАЦИЕНТИ

СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ ПО МЕТОДИКАТА ЗА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА КОВИД ПАЦИЕНТИ

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Проект на Методика за допълнение на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, касаещ лечение на лека до средно тежка форма на КОВИД-19 в извънболнична помощ

Уважаеми д-р Кацаров,

Считаме, че предложеният днес от Министерство на здравеопазването Проект е професионално-медицински и финансово неприемлив, не би допринесъл полза за пациентите и изпълнителите на медицинска помощ. Настояваме да се вземе предвид и бъде обсъдено с участието на всички страни, направеното от нас предложение за процедура. Предоставили сме проекта на МЗ за широко, публично обсъждане сред нашата професионална група и подкрепяме, определения от БЛС срок за обсъждане в цялото съсловие. Доц. д-р Любомир Киров, дм Председател на НСОПЛБ

Становище на НСОПЛБ относно Проект на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК, касаещ лечение на лека до средно тежка форма на КОВИД-19 в извънболнична помощSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)