СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020-2022., В ЧАСТТА „БОЛНИЧНА ПОМОЩ“

СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020-2022., В ЧАСТТА „БОЛНИЧНА ПОМОЩ“

СЪС СЪВМЕСТНОТО УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ПО ПРИЛАГАНЕТО НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020-2022., В ЧАСТТА „БОЛНИЧНА ПОМОЩ“ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ __ТУК__
Последни новини


SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)