VI Национален конгрес на Български лекарски съюз

„Политики в здравеопазването“ беше темата на VI-ия Национален конгрес на Български лекарски съюз с международно участие. Събитието се проведе на 24 и 25 ноември 2023 г. в град София. 

Конгресът е един от най-престижните форуми в областта на здравеопазването и събра медицински специалисти от цялата страна и водещи експерти от чужбина. Те споделиха опит и знания по основните теми на форума: 

  • Ролята на съсловната организация
  • Следдипломна квалификация и продължаващо обучение
  • Профилактични програми в здравеопазването
  • Модели за финансиране в здравеопазването

Презентациите на лекторите на VI-ия Национален конгрес на Български лекарски съюз може да намерите в прикачените файлове:

24.11.2023
1. Настояще и бъдеще на неврохирургията в България – предизвикателства и проблеми за решаване - Проф. Д-р Борислав Китов
2. Електронна академия за продължаващо медицинско обучение (ЕАПМО) – Академия за всички - Доц. Д-р Любомир Киров
3. Взаимодействие на Университет и местна власт в областта на здравеопазването - Проф. Д-р Христо Бозов
4. Регистър на БЛС за продължаващо медицинско обучение Какво очакваме - Проф. Д-р Милена Станева
5. Стратегия за справяне с агресията срещу съсловието Мениджърски консилиум на Българска болнична асоциация - Адв. Свилена Димитрова
6. Презентация IQVIA - Икономически принос на лекарите и болниците в България - Лука Чичов
7. Презентация MSD - Най-добрите практики в превенцията срещу HPV с ваксини в Европа - Rune Horby
8. Ролята на UEMO в създаването на европейската здравна политика за семейната медицина - Dr. Branka Lazic
9. Мисии и истории за професионални асоциации- Dr. Jean-Paul Zerbib
10. Променящият се пейзаж Младите лекари в Европа днес - Dr. Álvaro Cerame
11. Климатичните промени и здравето - Ролята на лекарите - Dr. Lujain Al-Qodmani
12. Взаимодействие на БЛС с националните институции - Д-р Николай Брънзалов
13. Лекарят между Хипократ и Темида. Роля на съсловната организация за постигане на баланс в правата на пациента и лекаря - Д-р Петко Загорчев
25.11.2023
1. Предизвикателства на превенцията и рехабилитацията на ССЗ в България - Проф. Д-р Иван Груев
2. Национален план за борба със ССЗ - Доц. Д-р Васил Трайков
3. Липопротеин а и СС риск - Prof. Dr. Fausto Pinto
4. Презентация АстраЗенека - Хроничното бъбречно заболяване – неподозираната криза - Проф. Д-р Е. Паскалев
5. Презентация AstraZeneca - Предизвикателства в грижите за пациентите с тежка астма и решения от реалната практика - Проф. Д-р Мария Стаевска
6. Структура и принципи на Европейския противораков план Проф. Д-р Асен Дудов
7. Принципи и изисквания при скрининга за РМЖ - Доц. Д-р Веселка Стойнова
8. Цервикален скрининг и ваксинация срещу HPV - Доц. Д-р Илия Карагьозов
9. Скрининг за рак на дебелото черво - Проф. Д-р Красимир Антонов
10. Специфика при хистопатологичната оценка при скринингови програми Доц. д-р Свитлана Бачурска
11. Презентация Рfizer - Ваксинопрофилактика през целия живот – нови възможности за България - Д-р Гергана Николова
12. Презентация Фондация Америка за България -Здравеопазване в Съединените щати - Възникващи тенденции и научени уроци - Prof. Dr. Sanford M. Melzer
13. Ролята на частните здравни грижи в Европа - проблеми и перспективи -Dr. Andreas Papandroudis
14. Програма за профилактика в здравната система - Рrof. Dr. Mehmet Ungan
15. Ролята на международнитеевропейските организации в сътрудничество с националните професионални асоциации за набиране и задържане на медицински специалисти- Prof. Dr
16. Европейски перспективи относно предизвикателствата пред здравето и здравеопазването - Sarada Das
17. Сегашно състояние на здравната система в България. Тенденции и възможни политики Доц. Д-р Антон Тонев
18. Презентация Цифров иновативен хъб Тракия - Опасности, свързани с дигитализацията - Ясен Танев, Кирил Григоров

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)