ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗДРАВНА КАРТА ЗА ВСИЧКИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗДРАВНА КАРТА ЗА ВСИЧКИ

Реформата на болниците най-сетне ще започне
Здравната каса ще сключва договори с ограничен брой лечебни заведения
Янина Здравкова
Депутатите направиха важна крачка за ограничаване на лавинообразната поява на нови клиники и постоянния ръст на разходите на здравната каса за болници. НЗОК ще има право да сключва договори с лимитиран брой лечебни заведения. Това решиха депутатите от здравната комисия в парламента, приемайки на второ четене поправки в Закона за лечебните заведения.
По този начин вероятно ще се премине и към ограничаването на настоящия брой болници. В момента те са 400, а според здравния министър Анна-Мария Борисова трябва да останат 130.
Въпросът се урежда с т.нар. здравна карта на страната, която ще бъде задължителна за НЗОК. В нея е описано по области какви са нуждите на населението от медицинска помощ и какви лекари, зъболекари и болници има. Така ще се определи и какви точно лечебни заведения ще има в съответната област. "В картата ще се запише какъв е максималният брой легла от съответните специалности - пулмология, кардиология, неврология и пр., необходими, за да се покрият нуждите на населението", обясни шефът на здравната комисия и вносител на поправката Лъчезар Иванов. Ще бъде описан и необходимият максимален брой лични лекари, специалисти в доболничната помощ и зъболекари. Здравната каса ще може да сключва договори само до определения в картата лимит от легла и медици. "В документа обаче няма да се фиксира броят както по области, така и за страната болници", допълни Иванов. В момента обаче не е ясно как касата ще определи броя на договорите с различните болници, които разполагат със съответните легла.
В момента здравната каса е длъжна да сключва договори с всяка болница, която се появи на пазара, стига да отговаря на критерии като обезпеченост с лекари и апаратура. Благодарение на това, за последните 10 години броят на частните болници у нас скочи до около 100, не бе закрита нито една държавна или общинска болница, разходите на НЗОК за лечение растат ежегодно, а хоспитализациите се увеличиха почти двойно. От години от касата призовават за въвеждане на задължителната здравна карта, която да ограничи разходите за болнична помощ. Отделно проверките на НЗОК редовно показват, че лечебниците масово отчитат неизвършена дейност и дори "лекуват" хора, които нямат нужда.
Картата ще доведе и до преструктурирането на болниците, за което се говори от години. Наскоро здравният министър Анна-Мария Борисова обяви, че у нас са нужни 130 болници за активно лечение. Останалите около 270 според нея трябва да се превърнат в клиники за долекуване и продължително лечение. Затова в картата може да се запише, че у нас са нужни по-малко легла за активно лечение, но за сметка на това има необходимост от структури за долекуване.
Здравната карта ще съдържа и нужния минимален брой на лекарите и на финансираните от държавата лечебни заведения - центрове за спешна помощ, за трансфузионна хематология, психиатрии, инфекциозни болници и отделения. Ще има и списък на болниците, които не подлежат на приватизация.
Освен това в картата ще се описват и възможностите на самите лечебни заведения - дали отговарят на медицинските стандарти, имат ли и колко медицински специалисти на трудов договор, апаратура и възможност да осигуряват 24-часов прием на пациенти. Единствено тези, които отговарят на изискванията, ще имат право на договори със здравната каса. И в момента НЗОК работи само с лечебници, които осигуряват 24-часов прием и имат поне по 2-ма лекари от всяка специалност, по която осъществяват медицинска помощ. Критериите обаче не бяха записани в закон.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)