ЗАМЯНА НА ВАКСИНИ ЗА НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2021 Г

ЗАМЯНА НА  ВАКСИНИ ЗА НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2021 Г

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. МЗ сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Към момента обаче в страната се прилага друга шесткомпонентна ваксина Infanrix Hexa, производител ГлаксоСмитКлайн.

В Кратката характеристика на продукта и на двете ваксини не е посочено, че същите могат да се заменят с други ваксини. В тази връзка и с оглед изчерпване на наличните в склада на МЗ количества Infanrix Hexa е необходимо да предприемете следните действия за недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител.

  1. Информиране на общопрактикуващите лекари на територията на контролираната от Вас област за предстоящата промяна в използваните шесткомпонентни ваксини.

Изготвяне и предоставяне от общопрактикуващите лекари на справки в РЗИ относно:

необходими за получаване от РЗИ дози Infanrix Hexa за обхващане на новородени със започнала първична имунизация.

децата, родени през м. февруари 2021 г., включени в техните пациентски листи с цел осигуряване от РЗИ на необходимите три дози за първична имунизация.

3. Създаване на организация за предоставяне на общопрактикуващите лекари на необходимите дози за обхващане на подлежащите деца с три дози ваксина Infanrix Hexa.

Обръщаме внимание, че при наличие на количества Infanrix Hexa след посоченото разпределение, същите следва да се предоставят по три дози на общопрактикуващите лекари за обхващане на деца, родени след м. февруари тази година.

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)