БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2021-2022 г.

БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2021-2022 г.

От 01.11.2021 г. започва приема на документи по традиционната стипендиантската програма на БЛС за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване. В условията на поредната вълна на пандемията и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите. Бъдещите лекари ще получават стипендии от БЛС в рамките на 9 месеца. По програмата миналата година бяха подпомогнат рекорден стипендианти и 100 бъдещи лекари получаваха ежемесечно финансиране.

Условията на които трябва да отговарят кандидатите по програмата за 2021-2022 г. са:

-Удостоверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че кандидатът е редовен студент 5-ти или 6-ти курс с посочен среден успех над 5,0 от началото на следването до момента.

-Владеенето на чужд език е предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Документи по тази част от програмата ще се приемат до края на месец ноември.

За първи път на финансова подкрепа могат да разчитат и студенти, изучаващи специалността „Медицина“ в България и техните организации, които подготвят и провеждат медицински мероприятия (обучения, семинари, конгреси и др.)

По традиция БЛС ще подпомогне научно-изследователските проекти и участието в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и не се отчислени към датата на подаване на заявлението. Кандидатстването за финансиране е през цялата година.

Документи се приемат от понеделник до сряда включително на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09.00 до 16.00 ч. Онлайн документи могат да бъдат подавани през цялата седмица на имейл sdo@blsbg.com.

Пълна информация за условията на кампанията можете да намерите в секция “Aктивни кампании” и в линка по-долу.

Целия материал може да видите тук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)