ИСТОРИЯТА НА ПРОФ. ДОБРОМИР ДИМИТРОВ И НЕГОВАТА АЛМА МАТЕР

ИСТОРИЯТА НА ПРОФ. ДОБРОМИР ДИМИТРОВ И НЕГОВАТА АЛМА МАТЕР

През май 2021 г. медицинският университет в Плевен се сдобива с нов ректор. Общото събрание избра проф. д-р Добромир Димитров да ръководи висшето училище за следващия мандат до 2025 г.

Проф. д-р Димитров е възпитаник на МУ – Плевен, а до избора му за ректор е заместник-декан на Медицинския факултет. Като хирург е част от екипа, който въвежда последните високотехнологични постижения в онкохирургията чрез роботизираната система da Vinci и Хайфу технологията, т.нар. фокусирана ултразвукова хирургия. Сертифициран специалист е за работа с иновативната роботизирана система da Vinci и Хайфу системата.

Новият ректор на МУ-Плевен вярва в силата на роботизираната хирургия и иновативната медицина, както и в енергията на бъдещите лекари.

-Проф. Димитров, животът Ви е неразривно свързан с Медицински университет – Плевен. Завършили сте там, преподавали сте в него, а в момента го ръководите. Какво е за Вас това учебно заведение?

-МУ-Плевен за мен е моята Алма Матер. Бях приет там през 1998 г. В онези времена приемът за специалностите медицина, фармация и стоматология беше много редуциран. Когато започнах обучението си, в моя курс бяхме едва 16 български студенти. Времената бяха много динамични и критични за тогавашния медицински институт в Плевен. Самият аз израснах в студентски времена, когато ние бяхме приобщени по много хубав начин от тогавашното ръководство на висшето училище и живеехме с проблемите на института, което ни накара да го обикнем още повече. Той стана като наш втори дом и до ден-днешен това чувство ме държи и ме окриля в решенията и мотивацията ми за професионално развитие.

Цялото интервю.

Източник: Quo vadis Quo vadis
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)