КОЙ МОЖЕ ДА ДАРИ ПЛАЗМА ЗА БОЛНИ ОТ COVID-19 ВЪВ ВМА?

КОЙ МОЖЕ ДА ДАРИ ПЛАЗМА ЗА БОЛНИ ОТ COVID-19 ВЪВ ВМА?

Всеки преболедувал COVID-19, на възраст от 18-65 г., може да стане дарител на реконвалесцентна плазма и по този начин да помогне на други заразени да живеят.

За да го направите, трябва да имате документирано ПОНЕ едно от следните доказателства за преболедуване от COVID-19:

- Положителен PCR-тест от дата...

- Положителен серологичен тест (наличие на антитела) от дата...

- Рентгенови данни за COVID-специфична пневмония ДА/НЕ

- Епикриза за проведено болнично лечние на COVID-19 инфекция ДА/НЕ

Всеки дарител декларира, че няма данни за наличие на активна COVID-инфекция в момента:

-Наличие на отрицателен РСR-тест от дата...

-Изминали са 28 дни от пълното ми възстановяване ДА/НЕ

-Нямам субективни оплаквания, характерни за COVID-19 ДА/НЕ

-Изминали са 2 седмици от приема на медикаменти, назначени по време на боледуването ДА/НЕ

- През последните 14 дни нямам контакт с активно болни ОТ COVID-19 ДА/НЕ

Продължителността на целия процес по снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма отнема около 60-90 минути.

На всеки дарител се прави предварителна картотека на място във ВМА и изследване за наличие на антитела и се определя удобно за дарителя време, в което да дари. Изготвянето на график е с цел да се избегне струпването на хора и образуване на опашки.

За повече информация: 02/ 92 25 506

Източник: ВМА
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)