НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022 И ПРИЛОЖЕНИЯ

НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 2020-2022 ТУК

Приложение1 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№2към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№3към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№4към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№5към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№6към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№7към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№8към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№9към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№10 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№11 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№12 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№13 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№14 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№15 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№16 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№17към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№18към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№19към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№20към НРД за МД 2020-2022 ТУК

Приложение№21 към НРД за МД 2020-2022 ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)