Предложения за промени в Устава

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - В.ТЪРНОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - В.ТЪРНОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - В.ТЪРНОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА МОТИВИ...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИВ УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС - ТУК...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ ТУК:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ХАСКОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ХАСКОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ХАСКОВО ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ТУК...

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)