Анализи и статистическа информация

ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2021 г.
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В БЪЛГАРИЯ
ЛЕГЛОВИ ФОНД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗ ЗА БП В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2021 Г.
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005–2021 г.
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2020 Г., БЮЛЕТИН 20
ЛЕГЛОВИ ФОНД И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, БЮЛЕТИН 21
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПЕРИОДА 2010-2020 Г.
ДОКЛАД "УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ-ОБХВАТ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ"
ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ/ВИД И СТЕПЕН НА УВЕРЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2020 Г,БЮЛЕТИН 21
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2020 Г.,БЮЛЕТИН 21
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В Р БЪЛГАРИЯ, бюлетин 21
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2019 Г.
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2018 Г.
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2018 Г.
ЛЕГЛОВИ ФОНД И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, БЮЛЕТИН 20
Икономически анализ на отделенията на МБАЛ за 2005-2019 г
Икономически анализ на отделенията на МБАЛ за 2005-2018 г 2002005-2018 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗБП В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА 2010-2018 Г.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - КРАТЪК СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 2020
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists