Анализи и статистическа информация

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗ ЗА БП В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2022 Г.
ЛЕГЛОВИ ФОНД И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРНИТЕ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, БЮЛЕТИН 23
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В БЪЛГАРИЯ, БЮЛЕТИН 23
ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ/ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2022 Г,
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2022 г.
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005–2022 г.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: КРАТЪК СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 2023
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2021 г.
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В БЪЛГАРИЯ, БЮЛЕТИН 22
ЛЕГЛОВИ ФОНД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗ ЗА БП В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2021 Г.
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005–2021 г.
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2020 Г., БЮЛЕТИН 20
ЛЕГЛОВИ ФОНД И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, БЮЛЕТИН 21
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПЕРИОДА 2010-2020 Г.
ДОКЛАД "УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ-ОБХВАТ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ"
ЛИЦА С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ/ВИД И СТЕПЕН НА УВЕРЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2020 Г,БЮЛЕТИН 21
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2020 Г.,БЮЛЕТИН 21
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В Р БЪЛГАРИЯ, бюлетин 21
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2019 Г.
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2018 Г.
СМЪРТНОСТ ПО ОСНОВНИ ПРИЧИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И УМИРАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2018 Г.
ЛЕГЛОВИ ФОНД И ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, БЮЛЕТИН 20
Икономически анализ на отделенията на МБАЛ за 2005-2019 г
Икономически анализ на отделенията на МБАЛ за 2005-2018 г 2002005-2018 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛЗБП В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА 2010-2018 Г.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - КРАТЪК СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК 2020
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)