Търсене в сайта / Search

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

Банер
Банер

MEDICAL SPECIALIST IN PSYCHIATRY NEEDED

  

Medical specialist in psychiatry needed. If you are interested you could learn some details:

learn more

БЛС СТАРТИРА

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА
poster 70x50sm kampaniq za grip 2014 preview 11
 
Повече подробности тук:
 
 

Обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
ЩЕ СЕ ОБЯВИ НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА СТРОЕЖ НА ДОМА НА ЛЕКАРЯ
Петък, 31 Октомври 2014 15:22

altСлед отчета на комисията за строежа на лекарския дом стана известно, че поради възникнала юридическа пречка в регистрацията на избрания инвеститор, проведената процедура до момента се анулира. Като обсъдиха отново различните варианти за строителство, включително и възможността за самофинансиране от съсловната организация, делегатите гласуваха отново предложението за търсене на външен инвеститор. При същите условия – запазване на не по-малко от 30% за БЛС, ще се поднови процедурата чрез публична обява в национални печатни издания и сайта на организацията.
След изчерпване на точките по дневния ред, 61-ви Извънреден събор на БЛС беше официално закрит.

 
ЗАВЪРШИ СФОРМИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕКСПЕРТНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ И ЗАПОЧВА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
Петък, 31 Октомври 2014 15:19

altПо предложение на председателя на СБМС проф. В.Хаджидеков и съгласно приетите решения от предишния събор на съсловната организация, бяха утвърдени националните експерти на БЛС и съставът на националните експертни специализирани лекарски бордове по 43 основни специалности. Беше приет и правилникът за тяхната дейност, изясняващ ръководството, организацията на работа и тяхното структуриране. Така започва работата по основната им функция - изготвяне на правилата за добра медицинска практика по специалности, на експертни становища по медицински казуси, актуализиране на медицински стандарти. Друга основна функция на бордовете ще бъде и тяхното участие в преговорите по НРД.

 
В БОЛНИЧНА ПОМОЩ БЛС ЩЕ ИСКА ПРОМЕНИ В 8 КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И КЛИНИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ
Петък, 31 Октомври 2014 14:29

altВ болнична помощ БЛС обсъди няколко нови промени. В осем пътеки от специалностите акушерство и гинекология, неонатология, кардиохирургия, микросъдова хирургия, хирургично лечение на деца до 1 год. с вродени аномалии ще бъдат предложени някои изменения. Значителни са и промените в алгоритмите на почти всички пътеки. На ниво работни групи са представени пред НЗОК и искания за повишение на цените на някои пътеки в АГ, ортопедия, лъчелечение, гръдна хирургия и клинична токсикология, но на този етап промените в цените не са дискутирани на ниво УС на БЛС и Надзорен съвет на касата.
Като цяло, съсловната организация настоява бюджетната рамка на НЗОК за 2015 г. да бъде минимум в размера на отчетената дейност от касата за тази година. БЛС ще настоява още за нормативни промени, чрез които методиките за остойностяване и заплащане, както и правилата за разпределение на средствата, цени и обеми да станат отново част от НРД, да се възстановят арбитражните комисии чрез промени в ЗЗО, а държавата да заплаща в пълен размер здравноосигурителните вноски за деветте категории, които осигурява. Съборът гласува още искане за повишаване на здравните вноски с 1%.

 
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЩЕ ИСКА МЕТОДИКИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕГУЛАТИВНИТЕ СТАНДАРТИ И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ С НЗОК
Петък, 31 Октомври 2014 13:56

altВ дискусията на панел за СИМП, първо беше поставен въпросът за промяна в текстовете на Наредби 39 и 40, като работата за това трябва да започне още в началото на следващата година. Към бордовете по специалности трябва да се изградят секции от извънболнична помощ, които заедно да изготвят промяна и в стандартите по специалности за болнична и извънболнична помощ. Другият акцент от дискусията бяха методиките - цени, обеми, разпрeделение на стандарти, санкции, арбитраж и др., за което са необходими законодателни промени. Някои от предложенията, които бяха направени, изискват промени в съотношението първичен към вторичен преглед за специалности като психиатрия, хирургия, ортопедия и детски болести, като на един първичен се полагат два вторични прегледа. Ако не се приеме предложението поради недостиг на финансови средства, сега съществуващото съотношение първични към вторични прегледи, да се изчислява на 3-месечен период. Санкции при превишаването на регулативните стандарти да се налагат само ако са превишени на национално ниво за 9-месечен период - е другото, за което специалистите ще настояват. Да се разпределят сумите за регулативни стандарти, като се залагат предварително 105% за направления за консултации и 110% за изследвания. Това означава да се залагат предварително повече суми от предвидения бюджет под формата на направления и изследвания. За диспансеризираните болни също ще се настоява за някои промени. При надвишаването на броя прегледи за диспансерен пациент, да се заплаща в случай, че не е надвишен общият брой прегледи за диспансеризирани лица при съответния специалист и да не се налагат санкции. При освободените от потребителска такса лица ще се настоява да бъдат освободени само пенсионерите над 75 год.възраст. За всички останали – социалнослаби, безработни и т.н. таксата да се поеме чрез трансфер от МИН. НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, за лицата, лишени от свобода – трансфер на таксата от министерството на правосъдието.
Друга важна промяна, която е съгласувана с НЗОК, е специализиращите лекари да могат да работят в кабинети, без задължително присъствие на специалист. Медико-диагностичните лаборатории също ще могат да извършват дейност, без присъствие на лекар по време на целия работен график.

 
ЗАВЪРШИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НРД 2015, КАСАЕЩИ ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Четвъртък, 30 Октомври 2014 17:48

altЗавърши обсъждането на първата част от предложенията за НРД 2015, касаещи първичната медицинска помощ. Почти всички текстове, заложени в проекта /ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ ПИМП НА САЙТА/, бяха приети. За дискусия останаха Приложение 7 и 9, които ще продължат да се обсъждат в работните групи. Двете приложения касаят ПРАВОМОЩИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ДИАГНОЗИ И ДИСПАНСЕРНОТО НАБЛЮДЕНИЕ. Съществената част от проблема е свързана с  отпадне  на задължителните консултации и изследвания при наблюдение на диспансерно болните. Мненията се обединиха около искането това да става по преценка на лекуващите лекари,  а не по силата на формален календарен критерий.

 
61-ВИЯТ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС ЗАПОЧНА СВОЯТА РАБОТА
Четвъртък, 30 Октомври 2014 15:50

altДнес, 30.10.2014 г., в Равда, при 240 регистрирани делегати, мандатната комисия обяви, че 61-ят извънреден Събор на БЛС е легитимен и може да започне своята работа. Предварителният дневен ред беше актуализиран след предложение на Столична колегия на БЛС като беше добавена допълнителна точка. Във връзка с чл. 11 от Устава на БЛС, Софийска лекарска колегия предлага да бъде разгледана и гласувана промяна, с която заместник председателите на съсловната организация от двама стават трима. Ресорът на новия зам.-председател ще бъде „Акредитационен съвет, наука и продължаващо обучение.” Новото предложение ще бъде дебатирано в утрешната програма на заседанията от 11:00 ч. до 12:00 ч.
В момента делегатите започнаха обсъждането на проекта за НРД 2015 в частта ПИМП.

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 256

Регионални колегии

Новини от колегиите

Ако търсите информация от нашите регионални колегии, посетете техните уебсайтове. Тук ще намерите списък с връзки към тях.  Повече

Контакти с рег. колегии

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на РК. Може да направите запитване от директната форма за контакт със съответната колегия. Повече

Международни партньори

Европейска асоциация

Български лекарски съюз в пълноправен член на Постоянния Комитет на Европейските Лекари (CPME) – организация, в която членуват 30 лекарски съюза и камари от Европа. Повече

Проекти

Интернет връзки

Тази секция Ви предоставяме информация за връзки към медицински бази данни; медицински портали; информация от МНЗ, НЗОК и други държавни и непревителствени организации.

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

За контакти

Информация за контакти с УС на БЛС

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на Управителните и консултативни органи на БЛС. Може да направите запитване към всеки от членовете на УС и КС посредством директната форма за контакт. Повече

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design