Търсене в сайта / Search

Актуално

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

РАБОТА В ЧУЖБИНА

НОВА ЧАСТНА БОЛНИЦА В КУВЕЙТ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Както следва по позиции и бр. специалисти:

- Plastic surgeons: 6
- Dermatologists: 6
- Bariatric surgeon: 2
- Cosmetic dentist/orthodontist: 2
- Nurses: 40
All staff must be fully eligible to be licensed to work in Kuwait

ПРОУЧВАНЕ

УЧАСТВАЙТЕ В РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА МИГРАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ - ТУК


ЛЕКАР ЕКСПЕРТ

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
 
ЛЕКАРИ ЕКСПЕРТИ С ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ И НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТ ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПО МЕДИЦИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ:
ВЪТРЕШНИ, КАРДИОЛОГИЧНИ, ОРТОПЕДИЧНИ, НЕВРОЛОГИЧНИ, УНГ, БЕЛОДРОБНИ И ОЧНИ БОЛЕСТИ

pfizer logo detail

Банер
Банер

Обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНИТЕ УСИЛИЯ НА БЛС И РЕШИТЕЛНОСТТА НА МИНИСТЪР МОСКОВ, БОЛНИЦИТЕ ЩЕ НАЕМАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
Петък, 30 Януари 2015 12:57

altМладите лекари-специализанти вече ще бъдат наемани от базите за обучение на срочен трудов договор, гласи новата наредба за придобиване на специализация, изготвена от МЗ и обнародвана в „Държавен вестник”. „Наредбата е важна крачка в правилната посока, но само тя няма да е достатъчна”, коментира председателят на БЛС д-р Цв. Райчинов за в.24 часа. Целта на промените е да освободят системата на специализациите, като я направят по-достъпна и справедлива за младите лекари, а в по-далечна перспектива - да допринесат за задържането на новозавършилите медици в пределите на страната ни – проблем, върху който Българския лекарски съюз работи години наред . „Най-важното сега е, че на специализантите започва да се дава статут, тъй като до момента те нямаха такъв”, допълва д-р Райчинов. „Те ще получават трудов договор и доходи и ще имат задължения като работещи лекари. Трябва обаче да бъдат изцяло признати за работещи лекари и трябва да могат да се смятат за такива след завършване на един модул”, казва още председателят на съсловната организация.
Според новата наредба възнаграждението на специализантите няма да е по-ниско от 2 минимални заплати (720 лв.) и те ще имат правото сами да избират базата си за обучение - болница или немедицинско заведение. За теоретичното и практическото обучение обаче ще се дължат такси, определени от висшето училище или националния център, като месечното изражение на всяка от тях няма да надхвърля 50% от минималната заплата за страната. Наредбата предвижда още специализации на държавна издръжка, за които ще има класиране.
Специализантите в заварено положение по досегашната наредба 34 от 2006 г. пък ще могат да продължат обучението си по стария ред или да изберат новите правила, като в срок до 3 месеца от влизането в сила на новата наредба сключат трудов договор на пълно работно време с база за обучение.

 
БЛС ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Четвъртък, 29 Януари 2015 17:02

altБЛС напълно подкрепя промените в Закона за здравното осигуряване, които МС прие на вчерашното си заседание. „Те са сериозна крачка напред към възстановяване на равновесието в системата”, каза д-р Юлиан Йорданов, зам.-председател на съсловната организация, за BTV. Разделянето на пакета здравни услуги, поети от Касата, на три - спешен, базов и допълнителен, е нещо, което БЛС изцяло одобрява. Спешният пакет ще покрива лечение на животозастрашаващи състояния, ще може да се ползва и от неосигурени и ще се поема от държавата. Базовият пакет ще обхваща лечението на социално значими заболявания и ще се поема от Здравната каса, а в допълнителния пакет ще влизат заболявания и състояния, за които може да се чака и които ще се поемат от самия пациент. Целта е да се сформират листи на чакащи, а който не желае да чака, да може да се осигурява допълнително в частните здравни фондове. „Лист на чакащите има във всички европейски страни, така че няма нищо изненадващо да се въведе такава практика и в България. Когато едно лечебно заведение не успее да се вмести във финансовия си ресурс, пациентът се вписва в листа на чакащите. Такава е общоприетата практика навсякъде по света”, коментира д-р Йорданов.
„Ако има здравно неосигурени това ощетява редовните платци. Демотивира ги да участват в системата, защото знаят, че бързо ще възстановят правата си и лесно могат да се възползват от слабостта на системата”. Така д-р Йорданов коментира предвидения от промените шестмесечен гратисен период, през който гражданите, които желаят да възстановят здравноосигурителните си права, могат да го направят като платят задълженията си само за три години назад. След изтичането на този период те ще трябва да изплатят всички невнесени здравни осигуровки за периода от началото на задължителното здравно осигуряване.
„Трябва да се отделят обаче социално слабите и ангажиментите за тях да бъдат поети от Социалното министерство”, добави още д-р Йорданов. „Чудесно е, че за пръв път се заговори за вдигане на здравните вноски, които държавата внася за осигуряваните от нея групи, защото до момента тя е един от най-големите длъжници в системата”, заключи д-р Йорданов.

 
ОЧАКВА СЕ БОЛНИЦИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ЗА ДЕЙНОСТ ДО 95% ОТ КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА
Четвъртък, 22 Януари 2015 16:05

altДнес в Министерство на здравеопазването се проведе среща между министър Москов и неговия политически кабинет, Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Бяха обсъдени оперативният анализ за дейността на болниците, както и финансовата рамка на бюджета за болнична помощ за следващата година. Д-р Райчинов изказа тревогата си от забавянето на правилата за определяне на средствата за болнична помощ и методиките за остойностяване и разплащане, които Надзорният съвет на касата трябва да утвърди. Председателят на надзорния съвет на НЗОК Кирил Ананиев пое ангажимент за свикване на надзора през следващата седмица – във вторник ще бъдат разгледани Правилата, а в четвъртък – Методиките, увери той.
Във връзка с увеличение на дейността на някои болнични заведения, беше приет принципът, че максималният размер на средствата за болнична помощ през 2015 г. ще бъде в размер до 95% спрямо касовото изпълнение за 2014 г.
Министър Москов увери, че МЗ ще търси незабавна персонална отговорност от ръководителите на онези лечебни заведения, които не спазват параметрите на определената финансова рамка.

 
БАВЯТ СЕ МЕТОДИКИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Вторник, 20 Януари 2015 17:09

altЗдравната каса все още не е предоставила за обсъждане методиките, по които ще се заплаща на изпълнителите на медицинска помощ през 2015 г. „Безкрайно много се забавиха”, коментира закъснението председателят на БЛС д-р Цв. Райчинов. Няма яснота и какви ще са новите дейности, колко ще са болниците, които ще имат разрешително за работа и колко лечебните заведения са разширили своята дейност, добави той.
„Ние работихме по правилата за разпределение, но очакваме да получим методиката в работен вариант, за да обсъдим промените в нея”, каза още д-р Райчинов.
Съсловната организация настояваше методиките да са готови още през първите дни на януари, за да не се стигне до ситуация, в която болниците да влязат в преразход, но поради забавянето от страна на НЗОК, прогнозният срок, в който методиките могат да бъдат готови, е до края на настоящия месец. Не е невъзможно протакането да става умишлено, с цел намаляване цените на някои клинични пътеки още в началото на годината. „Намаление на цени от страна на НЗОК няма да има. БЛС е категорично против!”, коментира д-р Райчинов. Решението за намаление на цени на пътеки се взима само след договаряне между представителите на Касата и Лекарския съюз, припомни д-р Райчинов. То би се отразило негативно върху заплатите на лекарите и БЛС няма да го допусне.

 
НОВИ МОМЕНТИ В ДОГОВОРА ЗА ЦЕНИ И ОБЕМИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Петък, 16 Януари 2015 17:06

alt1.В ПИМП
Увеличение на три цени:
- дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с една диагноза - от 9.00 на 9.50 лв.;
- дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с повече от една диагноза - от 9.50 на 10.50 лв.;
- профилактичните прегледи на лица над 18 г. - от 9.00 на 10.00 лв.
2.В СИМП
Увеличение на цената на първичните прегледи от 18.00 на 19.00 лв.
3.В МДД
Увеличение на цените на всички изследвания от пакет Рентгенология с 5%.
4.В Болнична помощ
Увеличение на цените на всички клинични пътеки по инфекциозни болести с 10 процента, както следва:
КП 226.Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години – от 520 на 572 лв.
КП 227.Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години – от 520 на 572 лв.
КП 228.Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години – от 429 на 472 лв.
КП 229.Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години – от 429 на 472 лв.
КП 230.Остър вирусен хепатит А и Е – от 1000 на 1100 лв.
КП 231.Остър вирусен хепатит В, С и D – от 1161 на 1277 лв.
КП 232.Паразитози – от 415 на 457 лв.
КП 233.Покривни инфекции – от 415 на 457 лв.
КП 234.Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения– от 443 на 487 лв.
КП 235.Вирусни хеморагични трески– от 908 на 1000 лв.
- Увеличение на цената на КП 104. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години - от 497 на 600 лв.
5.Относно новостите по чл. 4 от Договора, предвиждащ корекция на цени, той е част от ангажимента за участие на БЛС в регулацията. Да се участва в регулацията, в изработването на правилата за разпределение, както и в методиките за остойностяване и заплащане, бе решено от Събора на БЛС в отделно гласуване само с един глас против и един въздържал се. Чл. 4 гласи, че БЛС и НЗОК извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на обемите и текущото изпълнение на бюджета на НЗОК в извънболничната и болнична помощ. Евентуална корекция на цени в посока надолу или нагоре, с оглед стриктно изпълнение на бюджета на НЗОК, не влиза в сила автоматично, както се твърди, а се договаря по реда на Договора за цени и обеми. Освен това, евентуални корекции не могат да касаят избирателно определени лечебни заведения, още по-малко НЗОК не може да намалява цени и обеми индивидуално на отделни ЛЗ.

 
ЗАЩО МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ НАПУСКАТ СТРАНАТА НИ?
Петък, 16 Януари 2015 16:55

altПрез 2007 г. България стана част от Европейското семейство. Предполага се, че оттогава-досега страната ни са напуснали около 9000 здравни специалисти. Средната възраст на лекарите става все по-висока, а броят на някои специалисти - все по-нисък. Колко сериозен е проблемът с миграцията на българските лекари и на какво се дължи той – отговорът на тези въпроси търси предаването на Мария Ванкова „Мисия здраве”, изготвено по инициатива на пресцентъра на БЛС. Това е вторият филм по темата, който BTV излъчва. Първият филма на Кристина Баксанова беше излъчен преди година и половина. 

Цялото предаване, излъчено в BTV Репортерите, можете да видитеТУК: 

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 265

Регионални колегии

Новини от колегиите

Ако търсите информация от нашите регионални колегии, посетете техните уебсайтове. Тук ще намерите списък с връзки към тях.  Повече

Контакти с рег. колегии

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на РК. Може да направите запитване от директната форма за контакт със съответната колегия. Повече

Международни партньори

Европейска асоциация

Български лекарски съюз в пълноправен член на Постоянния Комитет на Европейските Лекари (CPME) – организация, в която членуват 30 лекарски съюза и камари от Европа. Повече

Проекти

Интернет връзки

Тази секция Ви предоставяме информация за връзки към медицински бази данни; медицински портали; информация от МНЗ, НЗОК и други държавни и непревителствени организации.

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

За контакти

Информация за контакти с УС на БЛС

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на Управителните и консултативни органи на БЛС. Може да направите запитване към всеки от членовете на УС и КС посредством директната форма за контакт. Повече

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design