НРД 2020

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

ПРОТОКОЛ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 04.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 04.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ОЧНИ БОЛЕСТИ 04.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ОЧНИ БОЛЕСТИ 04.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ХЕМАТОЛОГИЯ, ДЕТСКА ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ 03.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ХЕМАТОЛОГИЯ, ДЕТСКА ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ 03.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 03.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 03.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 03.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 03.12.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ НЕВРОХИРУРГИЯ 02.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ НЕВРОХИРУРГИЯ 02.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ КАРДИОХИРУРГИЯ 02.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ КАРДИОХИРУРГИЯ 02.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 02.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 02.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 02.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 02.12.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 29.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 29.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ ХИРУРГИЯ 29.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ХИРУРГИЯ 29.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 28.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 28.11.2019 Г....

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)