НРД 2020 - 2022

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

ИСКАНИЯТА НА БЛС ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИИТЕ ОТ...

Средствата, които са гласувани от Народното събрание в Бюджета на НЗОК за 2021 г. по отделните направления ще бъдат изплатени на всеки участник без да се позволи прехвърлянето им в следващата година.

още

НЗОК ПРЕДЛАГА СУМИТЕ ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ДА СЕ...

БЛС С КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЕ – ДА НЕ СЕ НАМАЛЯВА ПОДПОМАГАНЕТО ОТ 85% НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО СЕ ПОСТАВИ МИНИМАЛЕН ПРАГ ОТ 50 НА СТО НА ЗАРАБОТКАТА

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)