НРД 2020

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

ЦЕНИ СИМП, ПИМП И МДД ПО НРД 2020

ТАБЛИЦАТА С ЦЕНИТЕ ЗА СИМП, ПИМП И МДД ПО НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2020 МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК...

още

ЦЕНИ БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО НРД 2020

ЦЕНИ - БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО НРД 2020ТУК...

още

ИЗВАДКА ОТ РЕШЕНИЯ НА 71-ВИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

ИЗВАДКА ОТ РЕШЕНИЯ НА 71-ВИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

още

ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ НРД 2020

ДОГОВОРЕНИТЕ ЦЕНИ ПО НРД 2020 МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

още

ПРОЕКТ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020 - 2022г.

ПРОЕКТЪТ НАНРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020 - 2022г. МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК...

още

ПРОТОКОЛ СИМП,МДД ОТ 18.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ СИМП,МДД ОТ 18.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ ПИМП 14.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ ПИМП 14.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 22.11.2019 Г.

ПРОТОКОЛ БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 22.11.2019 Г.

още

ПРОТОКОЛ НЕВРОЛОГИЯ, КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 09.12.2019...

ПРОТОКОЛ НЕВРОЛОГИЯ, КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 09.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ КАРДИОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ 06.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ КАРДИОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ 06.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ УРОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 05.12.2019 Г.

ПРОТОКОЛ УРОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 05.12.2019 Г....

още

ПРОТОКОЛ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 04.12.2019...

ПРОТОКОЛ ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 04.12.2019 Г....

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)