РЛК

Районни колегии на БЛС

РК НА БЛС – ГР. ШУМЕН

Председател: д-р Десислава Найденова , Телефон: 054/ 800 504, Факс: 054 / 800 504, Email: blsshumen@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. ЯМБОЛ

Председател: д-р Петър Папашимов, Телефон: 046 / 661 540; 682 255, Факс: 046 / 661 540, Email: bls_yambol@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. БУРГАС

Председател: д-р Цветомир Цветков, Телефон: 056 / 810 548, Факс: 056 / 810 548, Email: rlk_burgas@yahoo.com

РК НА БЛС – ГР. БЛАГОЕВГРАД

Председател: д-р Георги Георгиев

Телефон: 073 / 831 158, Факс: 073 / 831 158, Email: Е-мейл: bls@blgrad.net

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)