РЛК

Районни колегии на БЛС

РК НА БЛС – ГР. ПЛЕВЕН

Председател: д-р Кирил Любенов Недялков , Телефон: 064 / 801 618, Email: rlk_pl@mail.bg

РК НА БЛС – ГР. ПЛОВДИВ

Председател: д-р Георги Цигаровски, Телефон: 032 / 623 508;623 997, Факс: 032 / 262 633, Email: rlkblspd@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. РАЗГРАД

Председател: д-р Михаил Милев Гигов, Телефон: 084/ 629 749, Факс: 084 / 629 765, Email: bls@bogytec.com

РК НА БЛС – ГР. РУСЕ

Председател: д-р Цветан Райчинов, Телефон: 082/ 520 152, Факс: 082/ 520 152, Email: rk_bls_ruse@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. СИЛИСТРА

Председател: д-р Теодор Иванов, Телефон: 086 / 823 943, Факс: 086 / 823 943, Email: blssilistra@gmail.com

РК НА БЛС – ГР. СЛИВЕН

Председател: д-р Богдан Сотиров, Телефон: 044 / 622 285, Факс: 044/ 662 662, Email: bls_sliven@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. СМОЛЯН

Председател: д-р Момчил Хубчев, Телефон: 0301/ 62 730, Факс: 0301/ 62 730, Email: rlksmolyan@abv.bg

РК НА БЛС – СОФИЯ - ГРАД

ВрИД председател: д-р Ваньо Видков, Телефон: , Факс: 02/ 946 32 63; 944 63 41, Email: unimed_sf@abv.bg

РК НА БЛС – СОФИЯ - ОБЛАСТ

Председател: д-р Роза Анева, Телефон: 0887 413 496, Email: rlksofiaoblast@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. СТАРА ЗАГОРА

Председател: д-р Генка Пейчева, Телефон: , Email: rlksz@hotmail.com

РК НА БЛС – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

Председател: д-р Добрин Папуров, Телефон: 0601/ 62 606, Факс: 0601/ 62 606, Email: bls_trg@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. ХАСКОВО

Председател: д-р Николай Динков Колев, Телефон: 0884 349 797, Email: rlk_hs@abv.bg

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)